Under konstruksjon:

 

Jørgen Bøckman
Gammelt nytt

Kulturhistorisk konsulent- og formidlingstjeneste

 

Våren 2007 avlegger J. Bøckman sin hovedfagseksamen i arkeologi.
Foretakets aktivitet, inkludert utviklingen av denne hjemmesiden, er
nedprioritert til etter eksamen.